DZIENNIK: logowaniezastępstwa

20
lip

0

KOMUNIKAT WS. WYNIKÓW REKRUTACJI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:     21.07.2022 r. o godz. 12:00 Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przesuniętych do nauki w innej placówce zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie  https://nabor.pcss.pl/zielonagora (wyniki dostępne po zalogowaniu). Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą zalogować się do miejskiego systemu naboru wyniki będą dostępne w IV LO. CZYNNOŚCI W DNIACH:     21.07.2022 (12:00-15:00); 22.07.2022 […]

Page 9 of 12