DZIENNIK: logowaniezastępstwa

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r. – poniedziałek

9:00 – klasy I

9:30 – klasy II, III i IV

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
3. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r. – piątek
6. Okresy nauki:

I trymestr

II trymestr

III trymestr

 

4 września 2023 r. – 1 grudnia 2023 r. (61 dni)

4 grudnia 2023 r. – 15 marca 2024 r. (58 dni)

18 marca 2024 r. – 21 czerwca 2024 r. (57 dni)

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 5 października 2023 r. – czwartek

6 października 2023 r. – piątek

1 grudnia 2023 r. – piątek

15 marca 2024 r. – piątek

2 maja 2024 r. – czwartek

6 maja 2024 r. – poniedziałek

7, 8, 9 maja 2024 r. – wtorek, środa, czwartek,

(egzamin maturalny)

13 maja 2024 r. – poniedziałek (egzamin maturalny)

8. Zebrania z rodzicami 14 września 2023 r.  – czwartek,

kl. I, II i III

godz. 16:30 – spotkanie ogólne w stołówce szkolnej

godz. 17:00 – spotkanie z wychowawcą

kl. IV

godz. 17:00 – spotkanie ogólne w stołówce szkolnej

godz. 17:30 – spotkanie z wychowawcą

16 listopada 2023 r. – czwartek, godz.17:00

29 lutego 2024 r. – czwartek, godz. 17:00

6 czerwca 2024 r. – czwartek, godz. 17:00