DZIENNIK: logowaniezastępstwa

07
gru

0

UWAGA! WPŁATY PO TERMINIE BĘDĄ ZWRACANE NA KONTO! OPŁATY ZA OBIADY – MIESIĄC STYCZEŃ 2024 r. Płatność do 20-tego grudnia 2023!

 • OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE
 • WYŻYWIENIE – 502  ZŁ
 •  ZAKWATEROWANIE – 150 ZŁ
 • OPŁATY ZA OBIADY  UCZNIOWIE – 198 ZŁ
 • OPŁATY ZA OBIADY NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY – 237,60 ZŁ

UWAGA!

 • Wpłat prosimy dokonywać zgodnie z harmonogramem wpłat! Wyłącznie na konto bankowe:
  PKO PB 67 1020 5402 0000 0102 0430 4150
 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, klasa oraz dopisek: ,,wpłata  za wyżywienie i zakwaterowanie/za obiady/ za m-c……..”.
 • Wpłaty dokonane po wyznaczonym terminie zwracane będą na konto, a obiady nie zostaną zarezerwowane. Brak rezerwacji obiadów nie dotyczy osób zakwaterowanych w Internacie, które maja pełne wyżywienie i prowiantowane są automatycznie.
 • Wpłacić należy całą kwotę taką jaka obowiązuje do zapłaty w danym miesiącu. Informacja o opłatach znajduje się na stronie szkoły.

Ważne! Proszę nie sugerować się dziennikiem SAD oraz nie dokonywać samodzielnych wyliczeń, potrąceń, zmniejszeń itp.

 • W przypadku wpłaty mniejszej niż opłata obowiązująca w danym miesiącu, obiady zarezerwowane zostaną wyłącznie na taką kwotę, jaka wpłynęła na konto szkoły.
 • Nieobecności na posiłkach zgłaszać należy p. Intendentce, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nadpłaty z tyt. odpisów zawracane będą na konto po zakończeniu miesiąca.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących opłat prosimy o kontakt:

 • Intendentka nr tel. 512842822 lub 68 327 13 26 wew. 34.
 • Dział księgowości nr tel. 68 325 38 76 lub 68 327 13 26 wew. 22.