DZIENNIK: logowaniezastępstwa

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 :
1. Przewodniczący: dr inż Anatol Kałasznikow
2. V-ce przewodniczący: dr inż. Paweł Jurczak
3. Skarbnik: Edyta Fedor – Szczerek
4. Sekretarz: Małgorzata Barska
5. Członek Rady Rodziców: Hanna Skoczylas

adres email : rrlotnik@gmail.com