Prezydium Rady Rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 :
Przewodnicząca: Hanna Skoczylas
skarbnik: Agnieszka Dymarek
członkowie: Daniel Janowski Kamila Olczyk Honorata Ganecka

adres email: lo4rada@gmail.com