DZIENNIK: logowaniezastępstwa

Wzór odwołania od ustalonego planu

Wzór podania ogólnego

Zgoda na samodzielny powrót do domu

Wniosek nauczycieli o zwolnienie uczniów z zajęć lekcyjnych

Oświadczenie – uczestnictwo w zajęciach Religia.

Oświadczenie – uczestnictwo w zajęciach
Wychowanie do życia w rodzinie.

Oświadczenie – uczestnictwo w zajęciach Etyka.

Oświadczenie rodzica/opiekuna – wycieczka, impreza szkolna.

Warunki i zasady organizacji wycieczek.

Karta wycieczki szkolnej.

Warunki i zasady organizacji wycieczek.

Deklaracja o ubezpieczeniu (wycieczka zagraniczna)

Regulamin wycieczki wielodniowej (dla uczestnika i rodzica)