Sprawdzanie komputerów przed maturą z informatyki

Sprawdzanie komputerów przed maturą z informatyki odbędzie się 19.05.2022 od godziny 9:30 do 10:30.
Prosimy zdających o zgłaszanie się do odpowiednich sal egzaminacyjnych zgodnie z wykazem zdających