KOMUNIKAT WS. WYNIKÓW REKRUTACJI

OGŁOSZENIE WYNIKÓW kwalifikacji : 17.07.2023 r. o godz. 10:00

 Listy osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przesuniętych do nauki w innej placówce zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie  https://nabor.pcss.pl/zielonagora (wyniki dostępne po zalogowaniu).

Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą zalogować się do miejskiego systemu naboru wyniki będą dostępne w IV LO, w holu szkoły.

 REKRUTACJA – CZYNNOŚCI W DNIACH:

17.07.2023 (10:30-15:00)

18.07.2023 – 20.07.2023 (8:00-15:00) 

 • POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

W dniach 17 – 20. 07.2023r. rodzice / opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę podjęcia nauki w IV LO. W tym celu należy zgłosić się osobiście (opiekun wraz z uczniem) z następującymi dokumentami:

   • oryginały świadectwa oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
   • wypełniony formularz woli podjęcia nauki (lo4.zgora.pl zakładka REKRUTACJA);
   • wypełniony formularz oświadczeń dot. nauki religii/etyki (zakładka REKRUTACJA > Materiały do pobrania);
   • trzy zdjęcia legitymacyjne (każde podpisane na odwrocie – imię i nazwisko);
   • karta zdrowia.
 • CZYNNOŚCI DODATKOWE PRZY POTWIERDZANIU
 1. Wprowadzanie danych do dziennika elektronicznego (rodzic/opiekun + uczeń) – sala A2 (w godz. 8:00-15:00, 17.07.23 od godz. 10:30).
 2. Pisanie testów językowych – j. angielski i j. niemiecki (uczeń) – sale A3 i A4, w godz. 8:00-14:00 (nie ma potrzeby wcześniejszego umawiania się/rejestracji; w dniu 17.07.2023r. testy w godz. 10:30-14:00!).
  UWAGA! – jeśli uczeń będzie pisał testy z dwóch języków należy zgłosić się najpóźniej o godz. 13:00!
 3. Pobranie ulotki na temat zajęć integracyjnych.
 • KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI DO IV LO I PRZESUNIĘCI DO NAUKI W INNYCH PLACÓWKACH

Odbiór dokumentów kandydatów niezakwalifikowanych  – sala A2.

 • LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

21.07.2023 r. do godz. 14:00 w holu szkoły upubliczniona zostanie lista uczniów przyjętych do szkoły.

26.07.2023 o godz. 12:00 w holu szkoły upublicznione zostaną listy uczniów z podziałem na klasy (oddziały akademickie).