Pobyt w internacie podczas trwania matur

Maturzysto! Zapoznaj się z informacją

Przyjazdówka w dniach 03.05.2023 (środa) i 07.05.2023 (niedziela) od godz. 18.00.          

Ewentualną nieobecność zgłoś dyżurującemu wychowawcy

pod nr tel. : 68 327 13 26

Przywieź ze sobą

  • Klucz do pokoju.
  • Przybory potrzebne na egzamin m. in. czarne długopisy, kalkulator.
  • Przedmioty codziennego użytku.
  • książki do zwrotu do biblioteki, jeżeli jeszcze ich nie oddałeś 😉

Pamiętaj !

W terminie od 03.05.2023 do 09.05.2023 stołówka nie wydaje posiłków.            Przemyśl  plan żywienia tj. przygotuj się na większe wydatki lub przywieź z domu prowiant. UWAGA! W dniu 03.05.2023 sklepy spożywcze oraz punkty gastronomiczne mogą być zamknięte.

Wyjazdówka

  • Zaplanuj wyjazd po zakończonym egzaminie.
  • Odpady z pokoju wynieś bezpośrednio do kontenera.
  • Posprzątaj i zabezpiecz pokój, tj. zamknij okno, zakręć wodę, wyłącz światło.
  • Pół godziny przed planowanym wyjazdem, zgłoś wychowawcy pokój do odbioru.

W ostatnim dniu pobytu w internacie

  • Pokój zostaw w takim stanie, w jakim zastałeś na początku roku, tj. zabierz wszystkie rzeczy i zostaw porządek.
  • Po zakończonym wykwaterowaniu rozlicz się z pokoju, rzeczy będących na stanie pokoju oraz zdaj klucz od pokoju dyżurującemu wychowawcy.

Do zobaczenia