PRZYDZIAŁ UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

logo lotnik

Informujemy, że w szkole dostępne są już listy klas pierwszych, 

na których można sprawdzić przydział uczniów do oddziałów.