Zebrania z Rodzicami – 17 września 2020r.

logo lotnik

Zebrania z Rodzicami – 17 września 2020r.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, zebrania z rodzicami uczniów IV LO odbędą się w trybie mieszanym. Rodzice klas pierwszych spotkają się z wychowawczyniami w klasach (prosimy o zachowanie zasady 1 uczeń – 1 opiekun), natomiast spotkanie z wychowawcami dla rodziców klas drugich i trzecich odbędzie się w trybie online, za pomocą dziennika elektronicznego, w godz. 17:00-18:00. Wychowawcy przekażą rodzicom najważniejsze informacje w wiadomości i będą w tym czasie również dyżurowali w przypadku pytań indywidualnych.

Spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych odbędą się według następującego planu:

Klasa 1A – stołówka

Klasa 1B – świetlica

Klasa 1C – sala 01

Klasa 1D – sala 1

Klasa 1E – sala 11

Klasa 1F – sala 21

Klasa 1G – sala 31