Zajęcia integracyjne dla uczniów klas 1

1. Terminy
31.08.2023 r. (czwartek) – klasa 1 A, 1 B, 1 C,
01.09.2023 r. (piątek) – klasa 1E, 1F, 1H (MED)
04.09.2023 r. (poniedziałek)- 1G (OPW), 1D
Prosimy o wygodny strój i obuwie sportowe.
2. Czas trwania zajęć
Godzina od 9:00 – 13:00
W dniu 04.09.2023r zajęcia od 9:30 do 13:30
3. Harmonogram zajęć
9:00 – 10:00 – zajęcia z pedagogiem/psychologiem
10:00 – 10:30 – zajęcia z pedagogiem/psychologiem i wychowawcą
10:30 -11:30 – zajęcia z wychowawcą
11:30 – 12:30 – zajęcia sportowe z nauczycielami wychowania fizycznego
12:30-13:00 – wspólny posiłek
4. Koszt (wyżywienie + ubezpieczenie) – 20 zł. od uczestnika
5. Wpłaty prosimy przelewać na konto Rady Rodziców
71 1090 2532 0000 0001 2401 1577
W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz dopisek „zajęcia integracyjne”.
Płatność proszę uregulować do 25 sierpnia 2023 r.