EGZAMIN MATURALNY – MAJ 2023 R. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ STYCZEŃ / LUTY 2023 R.

  1. Złożenie deklaracji ostatecznych:

– klasa IV a: poniedziałek (23.01.2023 r.), trzecia godzina lekcyjna (9:35 – 10:20)

– klasa IV b: poniedziałek (23.01.2023 r.), siódma godzina lekcyjna (13:20 – 14:05)

– klasa IV c: wtorek (24.01.2023 r.), druga godzina lekcyjna (8:40 – 9:25)

– klasa IV d: wtorek (24.01.2023 r.), trzecia godzina lekcyjna (9:35 – 10:20)

– klasa IV e: środa (25.01.2023 r.), druga godzina lekcyjna (8:40 – 9:25)

– klasa IV f: środa (25.01.2023 r.), czwarta godzina lekcyjna (10:30 – 11:15)

– klasa IV g: czwartek (26.01.2023 r.), druga godzina lekcyjna (8:40 – 9:25)

– klasa IV h: czwartek (26.01.2023 r.), trzecia godzina lekcyjna (9:35 – 10:20)

Miejsce: gabinet wicedyrektora szkoły – Pani Urszuli Gadacz

 

Wszyscy uczniowie danej klasy zobligowani są do przyjścia w wyznaczonym terminie. UWAGA! Uczniowie, którzy wprowadzają zmiany w deklaracji maturalnej, zobowiązani są ponadto do wypełnienia deklaracji w formie papierowej (uwzględniając zmiany) i przyniesienia jej ze sobą. Deklaracja i wzór jej wypełnienia znajdują się na platformie Microsoft Teams w zespole ROCZNIK 2019-2023 w plikach.

(Formularz deklaracji można wydrukować samodzielnie lub pobrać w bibliotece szkolnej.)

  1. Ostateczny termin złożenia deklaracji – wtorek (07.02.2023 r.), do godz. 15:00

(Po tym terminie nie będzie już możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian                     w deklaracjach maturalnych!!!)

 

  1. Sprawdzenie danych wprowadzonych do systemu elektronicznego SIOEO w Poznaniu

(podpisanie przez uczniów poprawności wprowadzonych danych):

PONIEDZIAŁEK (13.02.2023 r.) – na godzinie wychowawczej

(Wszyscy uczniowie mają w tym dniu obowiązek podpisać dokumenty przekazane wychowawcom.)

 

  1. Sprawdzenie harmonogramu egzaminów ustnych:

– wykaz zdających (gabloty przy sekretariacie szkoły): czwartek (16.02.2023 r.)

– godzina wychowawcza: poniedziałek (20.02.2023 r.), zgłoszenie uwag, podpisanie przez uczniów przygotowanych list