Nauczanie hybrydowe w IV LO

logo lotnik

Szanowni Państwo,

z uwagi na postępującą sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych w żółtej strefie oraz zgodnie z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 15 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustala się następujący sposób pracy w trybie mieszanym w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze:

1. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie, w godz. 8:00-15:00, jednak zaleca się kontakt telefoniczny (068 3271326) lub mailowy sekretariat@lo4.zgora.pl . W przypadku konieczności kontaktu osobistego z sekretariatem, dyrekcją lub nauczycielami czy innymi pracownikami szkoły, należy uprzednio umówić się telefonicznie na spotkanie, a po przybyciu do szkoły stosować się do obowiązujących na jej terenie przepisów dotyczących reżimu sanitarnego, tj. zachowanie dystansu, obowiązek zakrywania nosa i ust.

2. Od 22 października 2020r. biblioteka szkolna jest otwarta według grafiku na stronie internetowej szkoły.

3. Do 21 października 2020r. wszystkie oddziały klasowe i grupy kursowe uczestniczą w nauczaniu na odległość.

4. Od 22 października 2020r. wprowadza się system rotacyjny w nauczaniu stacjonarnym.

  • Od 22 do 30 października 2020r. wszystkie oddziały klas pierwszych (1A – 1G) i trzecich (3A – 3G) uczestniczą w zajęciach dydaktycznych na terenie szkoły, natomiast lekcje dla wszystkich oddziałów klas drugich (2A – 2N) organizowane są przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.
  • Od 2 do 6 listopada 2020r. wszystkie oddziały klas drugich (2A- 2N) uczestniczą w zajęciach dydaktycznych na terenie szkoły, natomiast lekcje dla wszystkich oddziałów klas pierwszych (1A – 1G) i trzecich (3A-3G) organizowane są przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość.

w kolejnych tygodniach uczniowie uczestniczą w zajęciach naprzemiennie, oddziały klas pierwszych i trzecich w danym tygodniu nauki, oddziały klas drugich w kolejnym.

5. Od 22 października 2020r. nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne z terenu szkoły, chyba że są to zajęcia indywidualne lub inne po ustaleniu z dyrekcją szkoły. W przypadku, gdy nauczyciel trafi na kwarantannę, zostają za niego ustalone zastępstwa, a w przypadku braku takiej możliwości, zajęcia zostają odwołane.

6. Informacje o uczniach, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych (kwarantanna, choroba itp.) zbierają wychowawcy klas i przekazują dalej nauczycielom uczącym dany oddział. Nauczyciele przesyłają nieobecnym uczniom treści realizowane na lekcjach za pomocą platformy MS 365/Teams.

7. W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej i zmiany statusu regionu ze ‘strefy żółtej’ na ‘czerwoną’, wszystkie oddziały przechodzą na zdalny tryb nauczania.

8. Internat pozostaje otwarty dla uczniów wszystkich klas, jednak zaleca się przebywanie w internacie tych uczniów, którzy w danym momencie uczestniczą w zajęciach stacjonarnych.

9. Przypominamy, że należy bezwzględnie stosować się do zaleceń sanitarnych oraz przepisów regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie pandemii (dokument dostępny na stronie internetowej szkoły). Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji, należy zakrywać nos i usta, po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i zachowywać dystans społeczny w przestrzeni szkolnej.