ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW LUB INFORMACJI O WYNIKACH EGZMINU MATURALNEGO

Drodzy Absolwenci,

zapraszamy Was we wtorek (09.07.2024 r.) w godz. 9:30 – 13:00 do świetlicy szkolnej po odbiór świadectw dojrzałości, aneksów lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego. Prosimy przynieść ze sobą dowód tożsamości oraz podpisaną obiegówkę.

Przypominamy, że odbioru świadectwa, aneksu lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście. W wyjątkowych sytuacjach może to zrobić osoba upoważniona przez Was na piśmie. Wzór upoważnienia znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce WZORY DOKUMENTÓW. Prosimy o korzystanie wyłącznie z tego szablonu.

Jednocześnie informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne we wtorek (09.07.2024 r.) od godz. 8:30 w systemie informatycznym ZIU (www.wyniki.edu.pl/ziu.gov.pl).

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.