Przyjazd do internatu – informacja dla rodziców i wychowanków

logo lotnik
 1. Przed przyjazdem do internatu należy zapoznać się z Regulaminem Internatu i zasadami przebywania w internacie na czas pandemii COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w internacie są dostępne na stronie internetowej szkoły www.lo4.zgora.pl.
 2. Przyjazd do internatu możliwy jest od dnia 31.08.2020r. (poniedziałek) od godz. 1500.
 3. Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia ankiety wstępnej i przekazania jej dyżurującemu wychowawcy podczas przyjazdu młodzieży do internatu. Ankieta dostępna jest na stronie szkoły www.lo4.zgora.pl.
 4. W internacie zostaną zakwaterowani wyłącznie wychowankowie, którzy nie mają objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
 5. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać na terenie internatu.
 6. Na teren internatu może wejść tylko wychowanek.
 7. Po każdorazowym wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi, w których będą mieszkać wychowankowie).
 8. Na terenie placówki należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników.
 9. Przed wejściem do internatu należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
 10. Przydział pokoju oraz odbiór klucza będzie miał miejsce przy recepcji szkoły.
 11. Do internatu nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd.
 12. Wychowankowie przywożą ze sobą własny komplet pościeli, prześcieradło i poszewkę, rzeczy osobiste, własne środki higieniczne oraz sztućce, talerzyk, miskę i kubek do własnego użytku. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, żeby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
 13. Żywienie w internacie będzie obowiązywać od dnia 01.09.2020r. (wtorek) od obiadu. Nie będzie możliwości korzystania z aneksów kuchennych, które czasowo zostają wyłączone z użytkowania.
 14. Opieka w internacie w roku szkolnym 2020/21 sprawowana jest od niedzieli od godz. 1500 do piątku do godz. 1800. Placówka nie zapewnia opieki weekendowej.