DZIENNIK: logowaniezastępstwa

29
sie

0

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r. – czwartek
8:30 – klasy I
9:00 – klasy II, III i IV