Listy uczniów klas I

Listy uczniów klas I 

wraz z podziałem na poziomy j. obcych

dostępne są do wglądu

sekretariacie szkoły.