Procedura

logo lotnik

Procedura przeprowadzania

egzaminu klasyfikacyjnego / egzaminu poprawkowego / sprawdzianu wiedzy i umiejętności

podczas kształcenia na odległość

w IV Liceum Ogólnokształcącym im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze

>> ZOBACZ <<